Skip to content Skip to footer

lek. dent. Łukasz Bańczyk

Brief info

W 2008 roku ukończył studia na Oddziale Stomatologicznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W latach 2010 – 2016 pracował na stanowisku asystenta w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii CzaszkowoSzczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii oraz członkiem International Team for Implantology (ITI). Specjalizuje się w implantologii, chirurgii stomatologicznej oraz zabiegach sterowanej augmentacji kości wykorzystując metody uznanych autorytetów tj. prof. Marcus Huerzeler, prof. Istvan Urban, dr Frank Zastrov, dr Otto Zuhr, prof. Ueli Gruender. Jest specjalistą chirurgii szczękowo-twarzowej. Swoją wiedzę i umiejętności ciągle podnosi i rozwija uczestnicząc w wielu krajowych i międzynarodowych szkoleniach i warsztatach z dziedziny implantologii, sterowanej regeneracji kości oraz protetyki. lek. dent. Łukasz Bańczyk spec. chir. szczękowo - twarz. Jest autorem i współautorem publikacji i doniesień zjazdowych na zjazdach krajowych z dziedziny chirurgii szczękowo-twarzowej i implantologii.

Temat wykładu 28.05.2022
Nowoczesne planowanie protetyczne z wykorzystaniem nawigacji implantologicznej -Korzyści wynikające z pracy w pełnej nawigacji implantologicznej.

Rozwój technologii daje nam dzisiaj możliwości, o których jeszcze kilkanaście lat temu nawet nam się nie śniło. Jednym z takich rozwiązań jest planowanie wszczepienia implantów z wykorzystaniem szablonów chirurgicznych do pełnej nawigacji. Zastosowanie nawigacji w implantologii niesie za sobą ogromne korzyści zarówno dla lekarza jak i dla pacjenta. Podczas wykładu przedstawię na konkretnych przypadkach klinicznych korzyści wynikające z użycia pełnej nawigacji w implantologii.