Skip to content Skip to footer

dr n. med. Marcin Krywult

Brief info

Specjalista protetyki stomatologicznej, implantolog.
Ukończył Oddział Stomatologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu w roku 1998. W latach 1999 - 2011 pracownik Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej, Katedra i Zakład Dysfunkcji Narządu Żucia). W roku 2005 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską w dziedzinie diagnostyki zaburzeń układu ruchowego narządu żucia, w roku 2008 uzyskał specjalizację w dziedzinie protetyki stomatologicznej. Od ponad 10 lat zainteresowania zawodowe koncentruje na protetyce stomatologicznej, implantologii oraz leczeniu dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia. Jest autorem licznych publikacji oraz krajowym i zagranicznym wykładowcą w dziedzinie gnatologii, dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia oraz protetyki stomatologicznej. Posiada certyfikat umiejętności implantologa (Curriculum of Oral Implantology) uzyskany na Uniwersytecie im. Goethego we Frankfurcie.
• Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia
• Członek Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (PSI)
• Członek Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie (DGOI)
Członek International Congress of Oral Implantologists (ICOI)

Temat wykładu 28.05.2022
Integracja funkcjonalna uzupełnień protetycznych jako warunek stabilności efektów leczenia

– Przewidywalność leczenia implantoprotetycznego: od planowania do utrzymania efektów.
– Biologia: gojenie, regeneracja.
– Interakcja materiałów protetycznych z tkankami.
– Biomechanika — różnice pomiędzy zębem a implantem zębowym. Obciążenia i przeciążenia.
– Okluzja i funkcja.
– Współpraca pacjenta, kontrola i opieka pozabiegowa.