Skip to content Skip to footer

Dr n.med. Specjalista Periodontolog Jacek Żurek

Brief info

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach na Oddziale Stomatologicznym w Zabrzu (2004).
Pracownik Zakładu Chorób Przyzębia i Błon Śluzowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach(2006-2013).
Pracowniki Katedry Chirurgii Stomatologicznej Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego (2019).
Wykładowca szkoleń z periodontologii oraz autor jak i współautor szeregu prac naukowych dotyczących periodontologii ,stomatologii zachowawczej , ortodoncji w polskich jak i zagranicznych czasopismach naukowych.
Współtwórcą patentu na materiał pochodzenia allogennego(FLA). Służącego do pokrywania recesji dziąsłowych jak i augmentacji dziąsła przed leczeniem ortodontycznym.
W 2016 r uzyskał tytuł dr n. med. z dziedziny
periodontologii. Tytuł pracy to: Ocena kliniczna pokrycia recesji dziąsłowych przy użyciu allogenicznego biostatycznego przeszczepu powięzi szerokiej uda. Obroniony na Wrocławskim Uniwersytecie Medycznym.
Współpracował z Profesor Marzeną Dominiak w projektowaniu spersonalizowanych przeszczepów kości allogennej .
Często korzysta z czynników wzrostu (CGF) dzięki ,który zwiększa się znacznie komfort pozabiegowy pacjenta.
W swojej pracy zajmuje się szeroko rozumianą periodontologią, chirurgią, implantologią. Specjalizuje się w przeszczepach tkanek miękkich wykonał ponad 3000 udanych takich zabiegów.

Temat wykładu 28.05.2022
Periodontologiczne przygotowanie pacjenta do leczenia protetycznego jak i implantologicznego.

Podczas wykładu opowiem o problemach zapalnych i postępowaniu periodontologiicznym przed leczeniem protetycznym jak i implantologicznym .Zaprezentuje sposoby zarządzania dziąsłem (odpowiednie odsłanianie implantów ,przeszczepy FGG ,CTG)w przypadku leczenia protetycznego jak i implantoprotetycznego.Poru zę tematy dotyczące chirurgicznego wydłużania koron w rejonie zębów bocznych jaki w rejonie zębów przednich.Na koniec poruszę temat zastosowania czynników wzrostu oraz procesowania zębów