Skip to content Skip to footer
Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Higienizacja pacjenta z zastosowaniem protokołu GBT

27 stycznia

650zł

Higienizacja pacjenta z zastosowaniem protokołu GBT

Szkolenie skierowane jest dla osób, które chciałyby uzupełnić swoją wiedzę z zakresu zabiegów higienizacyjnych jak i dla tych , którzy są na samym początku swojej zawodowej kariery na kierunku „ higienistka stomatologiczna”

Część teoretyczna (z przerwa kawowa)

9:00-13:00

 1. Najnowsze regulacje prawne zawodu higienistki stomatologicznej.
 2. Etiologia chorób przyzębia, klasyfifikacja i diagnostyka.
 3. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów higienizacyjnych.
 4. Rola higienistki stomatologicznej w gabinecie w kwestii współpracy z lekarzami.
 5. Zapoznanie ze zgodami zabiegów profifilaktycznych potrzebnymi w gabinecie higieny.
 6. Omówienie wszystkich kroków protokołu GBT.=

13:00- 13:45 Przerwa obiadowa

Część praktyczna

Przeprowadzimy wspólnie zabieg higienizacyjny na pacjencie w gabinecie.

Zabieg profesjonalnej higienizacji pacjenta składa się z kilku etapów według protokołu GBT. Dzięki pracy z pacjentem podczas warsztatów będziecie mieli możliwość w pełni opanować podstawy profesjonalnej higienizacji pacjenta.

Nauczę Cię nie tylko jak pracować poszczególnymi narzędziami w jamie ustnej, ale również jak pracować ergonomicznie.

Zapewniamy materiały, sprzęt oraz narzędzia potrzebne do przeprowadzenia szkolenia. Każdy uczestnik otrzyma skrypt szkoleniowy(forma pdf lub drukowana, do decyzji organizatora) oraz certyfikat.

Liczba miejsc ograniczona

Termin 27.01.2024

Koszt: 650 zł

Prowadząca: dypl. Hig. Stom. Jagoda Suchodolska

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu

   1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Szkolenia- Higienizacja pacjenta z zastosowaniem protokołu GBT
    dalej zwany jest Regulaminem.
    1.2. Organizatorem Szkolenia  jest Edu3s Centrum szkoleniowe.
    1.3. Szkolenie, odbywa się w terminie, miejscu oraz formie wskazanej przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości szkolenia, wskazanych w zdaniu pierwszym, do dnia rozpoczęcia Szkolenia
    1.4 W ramach Szkolenia odbędzie się część teoretyczna i praktyczna.Dokładny plan szkolenia  dostępny jest na stronie internetowej edu3s.pl
    1.5. Każdy Uczestnik, biorący udział w Szkoleniu otrzyma certyfikat uczestnictwa.
    1.6. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu i obowiązują wszystkich Uczestników.
    1.7 Potwierdzając udział w Szkoleniu wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku.
    1.8 Administratorem danych osobowych jest Edu3s Centrum szkoleniowe oraz Nowoczesne Centrum Stomatologii Sypień. Dane osobowe będą wykorzystane jedynie jako źródło kontaktu pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
 1. Rejestracja uczestnictwa w Szkoleniu 2.1. Uczestnik, w celu wzięcia udziału w Szkoleniu, ma obowiązek zarejestrowania się oraz uiszczenia opłaty w terminie, w wysokości oraz na konto wskazane w Serwisie Internetowym Szkolenia. Zapisy poprzez e-mail szkolenia.higienistki@edu3s.pl
  2.2. Warunkami uczestnictwa w Szkoleniu  są:
  2.2.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Szkoleniu  poprzez kontakt mailowy z podaniem Imienia i Nazwiska ,Nazwy szkolenia, Danych do faktury,
  2.2.2. Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora.
  2.2.3 Termin zapisu na Szkolenie mija z upływem daty podanej przez Organizatora
  2..2.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa w Szkoleniu.
  2.5. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego na Szkolenie  oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów prawnych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem
  2.6 Odstąpienie od uczestnictwa w Szkoleniu jest możliwe w terminie nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem Szkolenia. Opłata za uczestnictwo będzie wówczas zwrócona na podany nr konta. W innym przypadku obowiązują ustalenia indywidualne z uczestnikiem.
  2.7 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania wystarczającej ilości osób.

Details

Date:
27 stycznia
Cost:
650zł
Event Category:

Organizer

EDU3S
Email
szkolenia.higienistki@edu3s.pl

Sypień © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.